milí návštevníci, klienti

Vitajte v Advokátskej kancelárii Štefanka partners

Advokátska kancelária Štefanka Partners poskytuje právne služby a právne poradenstvo od roku 2010.

Našim cieľom a základným poslaním je poskytovať klientom kvalitné, komplexné a efektívne právne služby a právne poradenstvo, pričom zohľadňujeme potreby konkrétneho klienta a jeho prípadu. Našou prednosťou je vysoká odborná úroveň, dôslednosť a individuálny prístup. Spoľahlivosť, diskrétnosť a flexibilita sú pre nás samozrejmosťou. Maximálna spokojnosť klienta je u nás na prvom mieste.

Právne služby a právne poradenstvo poskytujeme v slovenskom, českom, anglickom a poľskom jazyku. V prípade potreby využívame služby externých prekladateľov s dlhodobými skúsenosťami.

Tím advokátskej kancelárie Štefanka partners

advokát | stefanka@stefankapartners.eu | +421 948 555 666

Dávid Štefanka

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvoval stáž na právnom oddelení Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov. Od roku 2006 pôsobil ako právny asistent a neskôr ako právnik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania (Slovak Business Agency).

Koncipientsku prax vykonával v rokoch 2007 až 2010 v advokátskej kancelárii JUDr. Stanislava Jakubčíka. Od roku 2010 poskytuje právne služby ako samostatný advokát, a to aj v anglickom a poľskom jazyku.

Mgr. Dávid Štefanka

advokátska koncipientka | kamenska@stefankapartners.eu |

Zuzana Kresák Kamenská

Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2012 jej bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD. V rokoch 2012 – 2015 pôsobila ako externý pedagóg na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy. Je spoluautorkou monografie „Médiá & právo“ vydanej v roku 2014. Do marca 2017 bola šéfredaktorkou Redakcie Obchodného vestníka na Ministerstve spravodlivosti SR. Od apríla 2017 pôsobí ako advokátsky koncipient a od februára 2018 v advokátskej kancelárii Štefanka Partners. Ovláda anglický jazyk.

JUDr. Zuzana Kresák Kamenská, PhD.

hlavný manažér kancelárie | +421 944 007 192

Veronika Štefanková

Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave. Od novembra 2016 pôsobí v advokátskej kancelárii Štefanka Partners ako hlavný manažér kancelárie a zároveň aj konzultantka v environmentálnej oblasti práva. Ovláda anglický jazyk a chorvátsky jazyk.

Mgr. Veronika Štefanková

Nebojte sa nás spýtať na čokoľvek

Konzultácia Vášho prípadu

kontaktujte nás s Vašim problémom a náš tím Vám vypracuje analýzu riešenia spolu s cenovou ponukou