Spokojných klientov
Vyriešených prípadov
Mimosúdnych vyrovnaní
milí návštevníci, klienti

Vitajte v Advokátskej kancelárií Štefanka partners

Advokátska kancelária Štefanka Partners poskytuje právne služby a právne poradenstvo od roku 2010.
Našim cieľom a základným poslaním je poskytovať klientom kvalitné, komplexné a efektívne právne služby a právne poradenstvo,
pričom zohľadňujeme potreby konkrétneho klienta a jeho prípadu.

Mgr. Dávid Štefanka

SME TU PRE VÁS ABY SME VÁM POSKYTLI PRÁVNU POMOC

Advokátska kancelária Štefanka Partners ponúka komplexné právne služby a právne poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

Občianske právo

vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv, riešenie právnych problémov súvisiacich …

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

vypracovanie a pripomienkovanie obchodných zmlúv, riešenie právnych …

Rodinné právo

rozvod manželstva, zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, …

Konkurzy a reštrukturalizácie

zastupovanie dlžníka pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu, pri podávaní návrhu na reštrukturalizáciu, zastupovanie …

Správne právo

komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva, zastupovanie v osobitných konaniach, najmä …

Ústavné právo

právne poradenstvo pri porušení ústavných práv, právne poradenstvo pri diskriminácii …

Trestné právo

zastupovanie podozrivých osôb v trestnom konaní, zastupovanie obvineného v celom trestnom …

Právo duševného vlastníctva

autorské právo, uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z porušenia autorského práva, uplatňovanie …

Právo nehnuteľností

vypracovanie zmlúv k nehnuteľnostiam a súvisiaci servis, právne poradenstvo realitným kanceláriám, …

Zmenkové právo, právo cenných papierov a finančné právo

príprava a posudzovanie bankových zmlúv, príprava investičných ponúk …

Pracovné právo

riešenie právnych problémov vyplývajúcich z pracovného pomeru, vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru …

Medzinárodné právo súkromné a obchodné

právne služby a právne poradenstvo ohľadne právnych vzťahov s cudzím prvkom …

právo duševného vlastníctva

Právna ochrana softvéru

Prvopočiatky ochrany softvéru siahajú do 70. rokov minulého storočia, keď Svetová organizácia duševného vlastníctva zareagovala na vývoj v oblasti informačných technológií priznaním statusu a ochrany počítačovým programom ako u diel literárnych a tým aj ich podriadením Berns…

právo duševného vlastníctva

Autorské právo a licencie

S predmetmi autorských diel a iných práv duševného vlastníctva sa všetci stretávame denne. Aj tieto webové stránky, s ktorých obsahom sa práve zoznamujete, sú autorským dielom, vrátane ich grafickej úpravy (webdesignu) a nemožno ich bez súhlasu autorov, nositeľov práv voľne použ…

zmenkové právo, právo cenných papierov a finančné právo

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o dani z motorových vozidiel“). Predmetom dane je vozidlo, ktoré sa …

Nebojte sa nás spýtať na čokoľvek

Konzultácia Vášho prípadu

kontaktujte nás s Vašim problémom a náš tím Vám vypracuje analýzu riešenia spolu s cenovou ponukou