Novoprijatý zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. novembra 2015 schválila vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedený zákon podpísal prezident Slovenskej republiky dňa 8. decembra 2015. Zákon bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2013. Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb je v poslednom období často diskutovanou témou v oblasti práva.

Vo svete sa uplatňuje viacero modelov trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, pričom z uvedeného pramenia rôzne prístupy k ponímaniu samotnej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb ako aj k jej obsahovému vymedzeniu.

V Slovenskej republike sa po priajtí novej právnej úpravy bude uplatňovať model priamej trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Ďalšie články